Algemene voorwaarden

Artikel 1. Nederlands recht

1.1 Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden

aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.

1.3 Identiteit ondernemer:

De Utrechtse RijwielFabriek, DURF BV

Vestigingsadres:

Strijkviertel 33H

3454 PJ De Meern

Nederland

KvK-nummer: 30269385

BTW-identificatienummer: NL.821325905.B02

Telefoonnummer: 030 666 2962

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: service@durfutrecht.nl

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze

aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.

2.2 Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt DURF BV het recht een geplaatste

order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben

geaccepteerd danwel bevestigd.

 

Artikel 3. Product

Het/de door u bestelde product(en) word(t)(en) door DURF BV 98% gemonteerd afgeleverd.

Dat houdt in dat uw fiets keurig in een doos wordt geleverd. Vanzelfsprekend is een

duidelijke montage instructie bijgesloten. In geval van afhalen bij de fabriek in De Meern

ontvangt u de fiets(en) indien gewenst rijklaar = 100% gemonteerd.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

3.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW, waarbij tevens de opsplitsing wordt

weergegeven tussen de verkoopprijs en BTW.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden. Op het moment dat de betaling is bijgeschreven op

de rekening van DURF BV, worden de producten opgestuurd. Betalen kan door middel van

bank/giro. Bij het ophalen in De Meern geniet betaling per PIN de voorkeur. Betaling bij

aflevering bij u thuis (onder rembours) is helaas niet mogelijk.

 

Artikel 5. Levering

5.1 Indien u het product op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij het

product bij u (laten) bezorgen.

5.2 De fiets(en) en/of accessoire(s) kunnen ook door de koper – op de afhaallocatie , aan de

Strijkviertel 33H, 3454 PJ De Meern – worden opgehaald. Hiermee vervallen uiteraard de

verzendkosten. Afhalen kan op afspraak.

 

Artikel 6. Voorbehoud van eigendomsrecht

Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst

aan DURF BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat

reeds op het moment van de aflevering over.

 

Artikel 7. Garantie, aansprakelijkheid en reclames.

DURF BV hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld.

Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd in onze winkel / werkplaats aan de

Strijkviertel 33H, 3454 PJ De Meern. Onze aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad

strekt. Indien de voorraad op is, verloopt daarmee tevens de aanbieding

 

Artikel 8. Wet kopen op afstand

Uiteraard onderschrijft DURF BV de wet kopen op afstand.

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via

internet recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 7 werkdagen na aflevering van het product.

Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden,

waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen.

Wanneer u zich heeft bedacht over een gedane bestelling en u wenst de goederen te

retourneren, doe dit dan direct bij ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico

van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te

zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt door ons geweigerd). Wanneer de teruggezonden

goederen compleet, in originele verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u

betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening.

 

Artikel 9. Uitsluitingen

In geval er sprake is van overmacht (niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na

te komen) behoudt DURF BV zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

 

Artikel 10. Bijzondere bepalingen

Maten, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van

vergissingen en /of plaatsingsfouten.

DURF BV behoudt het recht om bij een unieke bestelling die niet op voorraad is en apart

besteld dient te worden, een aanbetaling te vragen van minimaal 10% van het aankoopbedrag.

Opgesteld juni 2012, De Meern.