Meer over DURF

Wat is een Social Enterprise?

DURF is een social enterprise. Bij sociaal ondernemen wordt er, net als bij commercieel ondernemen, een product of dienst geleverd. Er is vanzelfsprekend sprake van een verdienmodel. Het verschil met een commerciële onderneming is dat een sociale onderneming winst voor mens en milieu hoger in het vaandel heeft staan dan winst voor het bedrijf. Ofwel: een Social Enterprise begrijpt dat er meer te winnen valt dan alleen geld, en ziet maatschappelijke winst als primair doel. Het geld dat binnenkomt, zorgt ervoor dat de onderneming financieel zelfvoorzienend is en wordt geherinvesteerd in het bedrijf om de maatschappelijke missie na te streven.

Wat maakt DURF een Social Enterprise?

DURF is aangesloten bij socialenterprise.nl. De maatschappelijke missie van DURF is jongeren zonder startkwalificatie klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. DURF heeft een interne, praktijkgerichte opleiding ontwikkeld waar de jongeren intensief begeleidt worden door een ervaren werkmeester en een interne jobcoach.

Na het positief afronden van deze interne opleiding worden de jongeren geplaatst bij een bedrijf met een echt arbeidscontract. DURF streeft ernaar minimaal 50% van haar werknemers binnen een jaar te plaatsen in betaald werk. Hiermee bestrijdt DURF onder andere de hoge werkloosheid onder jongeren uit een bijzondere doelgroep.

DURF herinvesteert minimaal 70% van de winst om dit te kunnen blijven doen. DURF is zich ook bewust van de ecologische footprint: De rijwielen die door DURF worden geassembleerd zijn rijwielen met een duurzaam motief. Daarnaast wordt er intern ook stap voor stap gewerkt aan een duurzame werkomgeving om zo de ecologische footprint te verkleinen.

Historie
Timeline DURF

In 2011 is DURF gestart met het project STUPED, een project waarbij jongeren met autisme onder begeleiding van een werkmeester 100 studentenfietsen hebben gebouwd. Deze werden verkocht aan studenten van de Hogeschool Utrecht. Dit project werd financieel ondersteund door de gemeente Utrecht.

In 2012 is DURF 2.0 doorgegaan als B.V. onder een ANBI-stichting (in samenwerking met Maas Leerfabrieken en Reinaerde). Dit werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het UWV. Met DURF 2.0 zijn meer dan 1000 STUPED’s gebouwd en online verkocht. In de praktijk bleek dat het ondernemen in deze constructie erg stroef verliep. Bedrijfsleven en (semi-)overheid is niet altijd een succesvolle combinatie.

In 2013 is daarom besloten om van (gesubsidieerde) leerfabriek door te groeien naar een Social Enterprise. Dit bleek na de transitie in 2014 succesvol. Sinds 2015 verzorgt DURF 4.0 o.a. de volledige productie en logistieke diensten voor VANMOOF.

Ga terug